top of page
ค้นหา
  • fuchenamenity

ทำไมหมวกคลุมผมอาบน้ำย่อยสลายได้จึงสำคัญต่อธุรกิจโรงแรม

อัปเดตเมื่อ 24 ก.พ. 2566ประเด็นภาวะโลกร้อนและความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีสาเหตุหลักมาจากการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น การใช้พลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง และที่สำคัญคือการสร้างขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อย่างขยะพลาสติก ที่จะใช้ระยะเวลานานมากในการย่อยสลายแต่ละชิ้น ซึ่งก่อนจะย่อยสลายได้นั้นก็มักจะสร้างปัญหาต่างๆ ให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นก่อน เช่น สัตว์ทะเลกลืนกินขยะพลาสติก เป็นต้น


ในปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้มนุษย์ที่เป็นต้นตอของปัญหาต้องหันกลับมาใส่ใจเพื่อเยียวยาสิ่งต่างๆ ให้ทุเลาลง ตั้งแต่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไปจนถึงกลุ่มครัวเรือนที่เป็นผู้บริโภค และหนึ่งในธุรกิจที่มีการใช้พลาสติกมากที่สุด คือ ธุรกิจโรงแรมที่พัก ที่ต้องมีการบริการผลิตภัณฑ์สุขอนามัยแก่ลูกค้า ทำให้เกิดขยะไม่น้อย ทางผู้ผลิตจึงได้คิดค้นทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหานี้ คือ การหันมาใช้พลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเดิม อย่างเช่น หมวกคลุมผมอาบน้ำ ที่เป็นสิ่งที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จากที่เคยผลิตจากพลาสติกแบบเดิมที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายถึง 500 ปีให้เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เป็นสารชีวภาพภายในระยะเวลาที่สั้นกว่า นอกจากนี้ หมวกคลุมผมอาบน้ำ แบบย่อยสลายได้มีประโยชน์อีกมากมาย ดังนี้ประโยชน์ของหมวกคลุมผมอาบน้ำย่อยสลายได้


1. ส่งผลดีต่อการผลิตและการจัดการ


เมื่อหมวกคลุมผมแบบพลาสติก มีการเปลี่ยนวัสดุการผลิตจากพลาสติกแบบธรรมดาเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ นอกจากนี้ หมวกคลุมผมอาบน้ำที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพไม่เพียงแค่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพด้านการผลิต เช่น การลดการใช้น้ำและการใช้สารเคมี รวมถึงลดพลังงานในระหว่างการผลิต ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการจัดการขยะอีกด้วย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเหล่านี้สามารถย่อยสลายได้หลากหลายวิธี เช่น การย่อยสลายในรูปแบบการหมักทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ด้วยปัจจัยทางชีวภาพที่เหมาะสมภายในเวลาประมาณ 180 วัน โดยไม่มีการปล่อยสารเคมีที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม2. ไม่เพิ่มจำนวนขยะให้กับสิ่งแวดล้อม


เนื่องจากหมวกคลุมผมอาบน้ำแบบย่อยสลายได้นี้ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติล้วน ซึ่งสามารถเป็นอาหารที่ดีให้กับเหล่าจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่กลืนกินและย่อยสลายตามธรรมชาติได้อย่างง่ายดาย จึงไม่เป็นการเพิ่มจำนวนขยะและของเสียให้กับการจัดการขยะอยู่แค่ที่วิธีใดวิธีหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบหรือการทิ้งให้เน่าเสียอยู่ในทะเล ที่ทำร้ายธรรมชาติอย่างมาก หมวกคลุมผมย่อยสลายได้ สามารถย่อยสลายได้ 100% โดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้างและไม่หลงเหลือเป็นไมโครพลาสติก เป็นการแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะพลาสติกที่ย่อยยากสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งอาจใช้เวลานานในการย่อยสลาย


3. ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหมวกคลุมผมอาบน้ำพลาสติกแบบปกติ ทั้งในการผลิตและการจัดการล้วนแล้วแต่สามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีการปนเปือนสารเคมีที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกัน หมวกคลุมผมอาบน้ำที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนั้นสามารถย่อยสลายโดยไม่เป็นพิษต่อธรรมชาติและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น พลาสติกย่อยสลายได้ยังง่ายและปลอดสารเคมีในกระบวนการรีไซเคิลอีกด้วย จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งที่ไม่ทำลายโลกและสิ่งแวดล้อม


ส่วนใหญ่แล้ว หมวกคลุมผมอาบน้ำพลาสติกมักถูกมองว่าเป็นสิ่งของที่ต้องใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อรักษาสุขอนามัยและความสะอาดที่ดี ที่สำคัญยังทำจากวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดปัญหาขยะฝังกลบที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้หมวกคุลมผมอาบน้ำย่อยสลายได้ทางชีวภาพสร้างความแตกต่างอย่างมาก และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทางธุรกิจโรงแรมควรแสดงออกถึงความใส่ใจต่อผลกระทบที่ธรรมชาติจะได้รับอย่างจริงจัง ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงแค่เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่สามารถสร้างความยั่งยืนได้ยิ่งกว่า ที่นอกจากจะได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยือนอีกด้วย


เปลี่ยนมาใช้หมวกคลุมผมอาบน้ำที่เป็นมิตรต่อโลกตั้งแต่กระบวนการในการผลิตไปจนถึงกระบวนการจัดการ Fuchen Supply ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ของใช้ในโรงแรม ที่มีความใส่ใจทั้งทรัพยากรและความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดี มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกมากมายให้ได้เลือกนำไปบริการแก่ลูกค้าของคุณดู 103 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page