top of page
ค้นหา
 • fuchenamenity

เทรนด์การแบนชวดแชมพูโรงแรมช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่

อัปเดตเมื่อ 26 ธ.ค. 2566เทรนด์การแบนขวดแชมพูและสบู่เหลวในโรงแรม: หนทางสู่การลดปัญหาขยะล้นโลก


เมื่อปี 2019 โรงแรมต่างๆ ตามรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นเริ่มมีแคมเปญแบนขวดแชมพูโรงแรมและขวดใส่สบู่เหลวโรงแรมเพื่อลดปัญหาขยะล้นโลก เนื่องจากมีข้อมูลว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ใช้ขวดน้ำพลาสติกถึงชั่วโมงละ 3 ล้านขวดต่อชั่วโมง ทำให้เกิดการรณรงณ์และเริ่มออกกฎหมายโดยที่ขวดบรรจุแบบใช้แล้วทิ้งเหล่านี้จะต้องหมดไปภายในสิ้นปี 2023 นี้ 


ประเด็นนี้มีความน่าสนใจและทำให้กิจการผลิตขวดแชมพูโรงแรมและสบู่เหลวเริ่มให้ความสำคัญ ว่าจริงๆ แล้วมันมีปัญหาจริงแค่ไหน และมีแนวทางใดในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้บ้าง วันนี้เราจึงนำประเด็นนี้มาให้ดูเป็นแนวทางในการร่วมพิจารณา เทรนด์แบนชวดแชมพูโรงแรมและขวดใส่สบู่เหลวโรงแรมจำเป็นแค่ไหน มีแนวทางแก้ปัญหาอะไรมาทดแทนได้บ้าง


ปัญหาขยะพลาสติกจากขวดแชมพูโรงแรม

ขวดแชมพูโรงแรมแบบใช้แล้วทิ้งนั้นเป็นขยะพลาสติกประเภทหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างมาก แต่ละปีมีการผลิตขวดแชมพูโรงแรมแบบใช้แล้วทิ้งประมาณ 2 พันล้านขวดทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำไปฝังกลบหรือเผาทำลาย ซึ่งจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ขวดแชมพูโรงแรมแบบใช้แล้วทิ้งยังสร้างปัญหาด้านสุขอนามัยอีกด้วย เนื่องจากขวดเหล่านี้อาจเกิดการปนเปื้อนจากการใช้ของลูกค้ารายก่อนๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การติดเชื้อโรคได้


แนวทางแก้ปัญหาขยะพลาสติกจากขวดแชมพูโรงแรมปัจจุบันเรามีแนวทางในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกจากขวดแชมพูโรงแรมได้หลายวิธีด้วยกัน ดังต่อต่อไปนี้

 • ใช้ขวดแชมพูโรงแรมแบบเติมได้หรือ refill  เป็นแนวทางที่ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้มากที่สุด โดยลูกค้าสามารถนำขวดแชมพูโรงแรมกลับมาเติมใหม่ได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ขวดแชมพูโรงแรมแบบเติมได้นั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ขวดพลาสติกแบบเติมซ้ำ ขวดแก้วแบบเติมซ้ำ หรือขวดรีไซเคิลแบบเติมซ้ำ โรงแรมสามารถเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของตนเองได้ แนะนำว่าจะดีมากหากเป็นวัสดุคุณภาพดีและมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์สำหรับผู็ที่ต้องการแบบขวด refill

 • ใช้ขวดแชมพูโรงแรมและขวกสบู่เหลวโรงแรมแบบขวดย่อยสลายได้ง่าย  

ขวดแชมพูและสบู่เหลวโรงแรมแบบย่อยสบายได้ง่าย เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับโรงแรมที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ขวดเหล่านี้ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น พลาสติกชีวภาพหรือวัสดุย่อยสลายได้ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการรีไซเคิล

ประโยชน์ของการใช้ขวดแบบย่อยสบายได้ง่าย

 • ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก

 • ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

การใช้ขวดแบบย่อยสบายได้ง่ายเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับโรงแรมที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า


สรุปส่งท้าย

เทรนด์การแบนชวดแชมพูโรงแรมเป็นแนวทางที่เข้าใจได้ในแง่ของการลดปัญหาขยะพลาสติกจากขวดแชมพูโรงแรม โดยโรงแรมสามารถเลือกใช้แนวทางต่างๆ ในการแก้ปัญหาได้ตามความต้องการและความพร้อม ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม นอกจากแนวทางข้างต้นแล้ว โรงแรมยังสามารถดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกจากขวดแชมพูโรงแรมได้ดังนี้

 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกจากขวดแชมพูโรงแรม

 • จัดตั้งจุดรวบรวมขวดแชมพูโรงแรมแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อนำไปรีไซเคิล

 • สนับสนุนการใช้แชมพูและสบู่เหลวแบบเติมได้หรือแบบใช้แล้วทิ้งจากแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลดปัญหาขยะพลาสติกจากขวดแชมพูโรงแรมจะช่วยให้เราสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมที่ยั่งยืนต่อไปได้ 


ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page