แปรงสีฟันโรงแรม

Bio TB42R
Bio TB42R

ผลิตมาจากฟางข้าวสาลี

press to zoom
Bio TB30R
Bio TB30R

ผลิตมาจากฟางข้าวสาลี

press to zoom
Bio TB32R
Bio TB32R

ผลิตมาจากฟางข้าวสาลี

press to zoom
Bio TB38R
Bio TB38R

ผลิตมาจากฟางข้าวสาลี

press to zoom
Bio TB40R
Bio TB40R

ผลิตมาจากฟางข้าวสาลี

press to zoom
Bio TB43R
Bio TB43R

ผลิตมาจากฟางข้าวสาลี

press to zoom
Bio TB42W
Bio TB42W

แปรงหัวNylon หัวแปรงนุ่มระดับกลาง

press to zoom
Bio TB38W
Bio TB38W

แปรงหัวNylon หัวแปรงนุ่มแบบหัวแหลม

press to zoom
Bio TB32W
Bio TB32W

แปรงขนชาโคล หัวNylon หัวแปรงนุ่มระดับกลาง

press to zoom