แปรงสีฟันโรงแรม

Bio TB42R
Bio TB42R

ผลิตมาจากฟางข้าวสาลี

press to zoom
Bio TB30R (pre-order only)
Bio TB30R (pre-order only)

ผลิตมาจากฟางข้าวสาลี

press to zoom
Bio TB32R (pre-order only)
Bio TB32R (pre-order only)

ผลิตมาจากฟางข้าวสาลี

press to zoom
Bio TB38R (pre-order only)
Bio TB38R (pre-order only)

ผลิตมาจากฟางข้าวสาลี

press to zoom
Bio TB40R (pre-order only)
Bio TB40R (pre-order only)

ผลิตมาจากฟางข้าวสาลี

press to zoom
Bio TB43R (pre-order only)
Bio TB43R (pre-order only)

ผลิตมาจากฟางข้าวสาลี

press to zoom
Bio TB42W
Bio TB42W

แปรงหัวNylon หัวแปรงนุ่มระดับกลาง

press to zoom
Bio TB38W
Bio TB38W

แปรงหัวNylon หัวแปรงนุ่มแบบหัวแหลม

press to zoom
Bio TB42W (black)
Bio TB42W (black)

แปรงขนชาโคล หัวNylon หัวแปรงนุ่มระดับกลาง

press to zoom